Gå till innehåll
Braås Ponny- och Ridklubb
Braås Ponny- och Ridklubb

Regler & Villkor

Medlemsavgift
Alla som rider i vår lektionsverksamhet måste vara medlemmar i Braås P&R för att vara försäkrad och för att vår försäkring ska gälla vid eventuellt olycksfall.

Familjerabatt
När flera i familjen rider minst en gång i veckan ger vi familjerabatt. Varje familjemedlem ska rida minst en gång i veckan och som familj räknas förälder samt barn till och med det år som juniormedlem. Rabatten gäller enbart vid ridning av hel termin och dras på delfaktura 2 enligt följande:
Från ridande nr 2: 100 kr rabatt
Från ridande nr 3: 200 kr rabatt
Från ridande nr 4: 300 kr rabatt
Rabatten ovan gäller ridning i 60 min vid ridning 45 min är det 75 kr rabatt. Vid ridning i både 60 och 45 minutersgrupp räknas rabatt på 45 min. Rabatten gäller inte för ridande på 10-kort.

Egen häst
I priset för ridlektioner på ridskolan ingår ridskolehäst. Egen häst kan tas med efter överenskommelse med ansvarig för ridskolan, inget prisavdrag görs. Den egna hästen ska vara vaccinerad mot hästinfluensa.

För ryttare med egen häst i specialgrupper och träningsgrupper kan möjlighet till hyra av ridskolehäst finnas vid skada på den egna hästen. Dock endast i mån av ledig, lämplig, ridskolehäst samt efter överenskommelse med ansvarig för ridskolan. Hästhyra: 50 kr/tillfälle

Återbud/förhinder
Om du blir sjuk, har andra aktiviteter som tillfälligt krockar eller av någon anledning inte kan rida din lektion, önskar vi att du ger återbud senast klockan 13.00 samma dag via telefon (telefonsvare) eller via mejl. Återbud lördagar meddelas senast kl. 8:00 på lördagen. Observera dock att igenridning endast kan bli aktuellt vid förhinder på grund av sjukdom.

Igenridning
För dig som lämnat återbud på grund av sjukdom finns möjlighet, vid mån av plats, till igenridning vid max 2 tillfällen/termin. För att vi ska kunna planera ridskolehästarnas arbete på bästa sätt gäller följande för igenridning:

Återbud på grund av sjukdom ska ha meddelats enligt ovan, återbud/förhinder.

Igenridning kan ske max 2 gånger/termin i mån av plats i likvärdig grupp som bestäms av ridskoleansvarig. Eventuell igenridning skall ske inom en månad samt under den termin bortfallet skett. Kommer man inte på planerad igenridning anses den förbrukad. Igenridning är en möjlighet ingen rättighet.

Ingen ekonomisk kompensation utgår för missad lektion eller om igenridning inte varit möjlig.

Långvarig sjukdom/skada
Vid långvarig sjukdom eller skada kan kompensation ges innevarande eller kommande termin genom igenridning/lektioner till godo. Ingen ekonomisk kompensation utgår. Ta kontakt med ansvarig på ridskolan så gör vi upp på det sätt som passar dig bäst!

Uppsägning
Uppsägning av ridskoleplats ska ske via mejl till: ridskolan.bpk@gmail.com uppsägningstiden är 4 veckor från datum på uppsägningen.

Inställda lektioner
Vårt mål är så långt det är möjligt undvika inställda lektioner. Ibland är det omöjligt att undvika då ordinarie ridlärare kan insjukna med kort varsel. Vi jobbar dock alltid hårt för att hitta lämplig vikarie till berörda lektioner men trots detta kan vi bli tvungna att ställa in lektioner. För att ni, ridskoleelever, ska kunna planera för igenridning av inställd lektion kommer datum och tid för igenridning lämnas i samband med information om inställd lektion eller kort tid därefter.

Publicerad: 2022-09-09

Senast uppdaterad: 2023-03-11

Författare: Christel Abrahamsson

Postadress

Braås Ponny- och Ridklubb
Braås Rödje 2
363 91 BRAÅS

 

Kontakta oss

Telefon: 0474-306 26
Mail:
ridskolan.bpk@gmail.com
kassor.bpk@gmail.com
sponsor.bpk@gmail.com
valberedning.bpk@gmail.com

Swish: 123 030 56 15

Bankgiro: 5454-1248